Lộ lý do DongABank “bất ngờ” ĐHCĐ bất thường sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt

27/09/2019 10:24 GMT+7
Sau 4 năm kể từ khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) “bất ngờ” thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Một trong những nội dung quan trọng trong đại hội cổ đông lần này là việc chào bán cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ để bù đắp âm vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Theo dự thảo Nghị quyết, DongABank sẽ trình cổ đông phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng.

Lộ lý do DongABank “bất ngờ” tiến hành ĐCHĐ bất thường sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1.

DongABank muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn

DongABank cho biết, sẽ chào bán đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ DongABank đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định thay vì đưa ra con số cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho đợt tăng vốn này.

Nhà băng này sẽ ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần không đủ số lượng chào bán theo phương án này, DongABank sẽ phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài đủ điều kiện theo qui định của pháp luật. Hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

"DongABank chỉ có thể thực hiện tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, kể cả điều kiện hiện tại, ngân hàng này cũng không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán", dự thảo Nghị quyết nêu rõ.

Số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày DongABank hoàn thành đợt chào bán (trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Lộ lý do DongABank “bất ngờ” tiến hành ĐCHĐ bất thường sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 2.

Mục tiêu chào bán cổ phần của DongABank

Về mục đích chào bán cổ phần, DongABank cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo ngân hàng có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức tối thiểu bằng vốn pháp định (3.000 tỷ đồng).

"Theo số liệu đã kiểm toán của EY, tính đến hết năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongABank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm. DongABank phải thực hiện bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo đáp ứng qui định của pháp luật", DongABank nhấn mạnh.

Đồng thời, việc chào bán cổ phần sẽ giúp nhà băng này nâng cao năng lực tài chính để DongABank tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển bền vững.

Đây là lần đầu tiên DongABank tổ chức họp ĐHĐCĐ sau 4 năm kể từ khi bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 7/2015. Một tháng sau,nhà băng này bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Đến năm 2016, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc ngân hàng này bị bắt vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Kể từ khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, cổ đông của Ngân hàng Đông Á cũng không được chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời, ngân hàng này cũng không công bố báo cáo tài chính.

Vốn điều lệ của Ngân hàng Đông Á hiện tại là 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng đã hoàn trả tiền các cổ đông đã nộp trong đợt ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

HĐQT của DongA Bank hiện có 5 người, bao gồm: Ông Võ Minh Tuấn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, 4 thành viên còn lại là ông Nguyễn Đình Trường, ông Trần Văn Đình, ông Huỳnh Phương và ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Thanh Tùng cũng đang đảm nhiệm cả chức danh Tổng giám đốc.

Lê Thúy