Lượng rác thải y tế đã tăng lên mức đáng báo động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

25/06/2020 08:11 GMT+7
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu bao bì nhựa cũng như gia tăng sản xuất các mặt hàng dùng một lần như khẩu trang, găng tay và các bộ kit xét nghiệm, trong đó nhựa là thành phần chính. Bên cạnh đó, việc áp đặt lệnh phong tỏa tại các thành phố cũng góp phần gây nên tình trạng rác thải chất đống.

Lượng rác thải y tế đã tăng lên mức đáng báo động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lê Phương