MB mục tiêu lãi 1.100 tỷ đồng/tháng, bán vốn cho Viettel

07/04/2021 12:16 GMT+7
MB trình cổ đông loạt kế hoạch tăng vốn bao gồm: chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35% cho năm 2020, phát hành riêng lẻ tối đa 70 triệu cổ phiếu cho Viettel và phát hành 19,24 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP), giá chỉ bằng 1/3 thị giá hiện nay.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng thường niên năm 2021. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư chính là kế hoạch tăng vốn của nhà băng này.

MB muốn "biệt đãi" cán bộ, bán vốn cho Viettel

Theo tài liệu được công bố, MB muốn trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 27.987 tỷ đồng lên 38.676 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn qua 3 lần. Lần thứ nhất, ngân hàng dự kiến tăng vốn thêm 9.796 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Thời gian dự kiến phát hành: Tối đa quý IV năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

MB muốn “biệt đãi” cán bộ, bán vốn cho Viettel - Ảnh 1.

MB muốn tăng vốn lên 38.676 tỷ đồng

Lần thứ 2, MB sẽ chào bán riêng lẻ khoảng 70 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành riêng lẻ cần thoả mãn tiêu chí là nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ có khả năng và sẵn sàng hợp tác nhằm tạo hệ sinh thái số.

Một số nhà đầu tư được MB lựa chọn như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel (dự kiến chào bán tối đa 43 triệu cp) ; Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel (chào bán tối đa 27 triệu cp) và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.

Mức giá chào bán sẽ được thoả thuận và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thoả thuận và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ngân hàng kế hoạch phát hành 19,24 triệu cổ phần bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) cho các cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBB của MB hiện đang giao dịch quanh mức 32.000 đồng/cp, tăng 40% thị giá so với đầu năm. Mức giá này gấp 3 lần so với giá phát hành cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB theo kế hoạch kể trên.

Đối với phương án sử dụng vốn, MB cho biết số vốn điều lệ tăng thêm, dự kiến 10.688 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực (4.783 tỷ đồng); bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác (5.905 tỷ đồng).

Mục tiêu lợi nhuận 13.200 tỷ đồng

Về kế hoạch kinh doanh, nhà băng này dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu lợi nhuận 13.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tuy nhiên, nếu dịch kéo dài, mức tăng trưởng mục tiêu chỉ ở mức 10%.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến từ 10 - 11% theo giới hạn được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, tổng tài sản tăng 11%. Tăng trưởng huy động phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,5%.

MB muốn “biệt đãi” cán bộ, bán vốn cho Viettel - Ảnh 3.

Kế hoạch kinh doanh 2021 của MB trình ĐHĐCĐ

Ngân hàng xác định mục tiêu trong năm 2021 là chuyển đổi số toàn diện hoạt động kinh doanh ngân hàng, dựa trên các nền tảng số để tăng trưởng, thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng.

Do đó, MB sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng công nghệ, đưa ứng dụng robotic vào các quy trình lõi.

Huyền Anh