"Mở cửa" quốc lộ 5 cho xe chở hàng lưu thông Hải Dương - Hải Phòng?

23/02/2021 21:12 GMT+7
Do Quốc lộ 5 "đóng cửa" chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19 lưu thông khiến cho xe chở hàng hóa từ Hải Dương sang Hải Phòng gặp nhiều khó khăn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Hải Phòng tháo gỡ khó khăn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ khó khăn cho các phương tiện lưu thông với tỉnh Hải Dương qua quốc lộ 5.

Cụ thể, sau khi Hải Phòng không cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 5, đặc biệt là yêu cầu xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại đã khiến cho việc tiêu thụ hàng hoá, nông sản của bà con nông dân Hải Dương gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị "mở cửa" quốc lộ 5 cho xe chở hàng lưu thông Hải Dương - Hải Phòng - Ảnh 1.

Quốc lộ 5 đoạn đi qua tỉnh Hải Dương đang trong thời gian sửa chữa.

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng căn cứ theo các Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu các nội dung kiến nghị tại văn bản số 383/2021 của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có phương án tháo gỡ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của tỉnh Hải Dương đi Hải Phòng.

"Sở Giao thông Vận tải Hải Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng để triển khai và hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện đúng các quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế," lãnh đạo Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Trước đó, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã quyết định "đóng cửa" quốc lộ 5 theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương tại văn bản số 345/SGTVT-P3 ngày 17/2/2021 của về việc triệt để phân luồng trên các Quốc lộ 5, 17B, 38, 38B qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, tại Văn bản số 337/TB-SGTVT-P3 ngày 15/2/2021 của Sở GTVT Hải Dương (gửi kèm theo).

Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Việc không cho xe tải và các phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu thông trên quốc lộ 5 đã gây ra nhiều khó khăn trong việc vận chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp. Đặc biệt, việc vận chuyển mặt hàng nông sản từ tỉnh Hải Dương đi các tỉnh bị ùn ứ.

Thế Anh