Một huyện miền núi của Quảng Nam đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, thu ngân sách hơn 345 tỷ đồng?

10/01/2024 15:34 GMT+7
Năm 2023, UBND huyện Nam Giang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, đến hết ngày 31/12/2023 dự toán giao là 329 tỷ đồng; thực hiện 345,488 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán huyện giao. Vượt dự toán giao 5% với số tiền vượt 16,488 tỷ đồng.

Ngày 10/1, lãnh đạo huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực; đời sống của nhân dân và giải quyết các chế độ chính sách được quan tâm chăm lo; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện đảm bảo và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; các chính sách, của Trung ương, tỉnh, các cơ chế đặc thù đã có tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Một huyện miền núi của Quảng Nam đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, thu ngân sách hơn 345 tỷ đồng?- Ảnh 1.

Năm 2023, UBND huyện Nam Giang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, đến hết ngày 31/12/2023 dự toán giao là 329 tỷ đồng; thực hiện 345,488 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán huyện giao. Vượt dự toán giao 5% với số tiền vượt 16,488 tỷ đồng. Ảnh: T.H

"Năm 2023, UBND huyện Nam Giang đã bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện "đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện", bố trí nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện chủ đề công tác; ước thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt...", lãnh đạo huyện Nam Giang thông tin.

Theo đó, năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm của huyện đạt 316,2 tỷ đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, năm 2023 là 6.030,6 ha/6.015 ha, đạt 100,3% KH; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 8%; Sản lượng lương thực có hạt 7,112.32 tấn/6.833 tấn so với kế hoạch đạt 104.09%, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 4% và vượt…

Một huyện miền núi của Quảng Nam đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, thu ngân sách hơn 345 tỷ đồng?- Ảnh 2.

Huyện miền núi Nam Giang ngày càng khởi sắc, phát triển. Ảnh: T.H

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, kết quả các tiêu chí đạt (tính đến 31/10/2023) là 161/209 tiêu chí, trung bình 14,63 tiêu chí/xã; thôn NTM mới kiểu mẫu đạt 42/60 tiêu chí/6 thôn thuộc 6 xã, trung bình 7 tiêu chí/thôn. Trong năm 2023, UBND huyện Nam Giang đã tập trung thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM, đến nay tiêu chí đã thẩm định 156/161 tiêu chí.

"Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Nam Giang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, đến hết ngày 31/12/2023 dự toán giao là 329 tỷ đồng; thực hiện 345,488 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán huyện giao. Vượt dự toán giao 5% với số tiền vượt 16,488 tỷ đồng…", lãnh đạo huyện Nam Giang cho biết.

Cũng theo lãnh đạo huyện Nam Giang, đối với công tác đối ngoại, năm 2023 huyện Nam Giang tiếp tục tăng quan huyện với huyện Đắc Chưng, Lào. Tổ chức đoàn sang thăm, chúc Tết Bunpy may, Lào năm 2023 và trao tặng bò 20 giống cho 20 hộ nghèo huyện Đắc Chưng với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng; hăm và hỗ trợ 50 tấn gạo cho huyện Đắc Chưng, trị giá 1 tỷ đồng.

Một huyện miền núi của Quảng Nam đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, thu ngân sách hơn 345 tỷ đồng?- Ảnh 3.

Người dân chú trọng trong việc phát triển chăn nuôi, kinh tế rừng, vườn giúp đời sống ấm no. Ảnh: CTV

"Năm 2024, huyện Nam Giang tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM, triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, chính sách của trung ương, tỉnh và huyện.

Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với quản lý tốt việc phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội; tăng cường các biện pháp về quản lý tài nguyên đất đai, lâm, khoáng sản gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN, thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG…

Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của cơ quan chính quyền cấp huyện, xã gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, địa phương gắn với phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu trong năm 2024 cơ bản hoàn thành đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra và hoàn thành", lãnh đạo Nam Giang nhấn mạnh.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục