Một Sổ đỏ có được thế chấp cho nhiều ngân hàng không?

09/09/2020 10:23 GMT+7
Khi cần sử dụng đến một khoản tiền lớn, nhiều người sẽ lựa chọn việc thế chấp Sổ đỏ cho ngân hàng. Tuy nhiên, liệu một Sổ đỏ có được thế chấp cho nhiều ngân hàng không?

Theo quy định tại Điều 296 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau:

"Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thoả thuận khác".

Một Sổ đỏ có được thế chấp cho nhiều ngân hàng không? - Ảnh 1.

Một Sỏ đỏ có thể thế chấp cho nhiều ngân hàng.

Trong trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thoả thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Như vậy, chủ sở hữu nhà, đất có thể thế chấp sổ đỏ tại nhiều ngân hàng nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

- Giá trị nhà, đất tại thời điểm thế chấp lớn hơn tổng số tiền vay tại các ngân hàng

- Bên thế chấp phải thông báo về tình trạng tài sản đang thế chấp cho ngân hàng nhận thế chấp tiếp theo.

Ví dụ, bạn cần vốn kinh doanh nên thế chấp sổ đỏ căn nhà của mình tại ngân hàng X. Nay vì sắp cạn vốn nên muốn tiếp tục dùng sổ đỏ đó để thế chấp tại ngân hàng Y. Khi đó, bạn phải thông báo với ngân hàng Y về việc căn nhà của mình đã được thế chấp tại ngân hàng X. Ngân hàng Y sẽ liên hệ với ngân hàng X để xác minh thông tin, xem xét việc có nhận thế chấp hay không.

- Khi thực hiện thế chấp sổ đỏ với bất cứ ngân hàng nào đều phải được lập thành văn bản.

Lưu ý khi lập văn bản thế chấp sổ đỏ, cần thỏa thuận rõ về việc xử lý tài sản nếu phát hiện vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trường hợp không có thỏa thuận thì bên nhận thế chấp (ngân hàng) có thể bán đấu giá tài sản đảm bảo.

A.Vũ