Mỹ muốn mua Nokia và Ericsson để “cạnh tranh” với Huawei

09/02/2020 16:14 GMT+7
Được biết, công nghệ 5G sẽ sớm trở thành một trong những công nghệ phát triển chính, cũng là nền tảng cho các công nghệ trong tương lai. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ có thể tác động đến công nghệ này và kiểm soát chúng thông qua những công ty Trung Quốc như Huawei.

Mỹ muốn mua Nokia và Ericsson để “cạnh tranh” với Huawei

Lê Phương