Nam Định: Đầu tư 6.000 tỷ xây đường nối Lạc Quần - Đường ven biển

18/11/2021 06:47 GMT+7
Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển có chiều dài khoảng 24,65km với tổng mức đầu tư dự kiến 6.000 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng; tổng mức đầu tư dự kiến 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã ký ban hành Thông báo ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km từ QL21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, giải phóng mặt bằng với mặt cắt ngang khoảng 100m trên phạm vi toàn tuyến.

Nam Định: Đầu tư 6.000 tỷ xây đường nối Lạc Quần - Đường ven biển - Ảnh 1.

Tuyến đường ven biển Nam Định đang được triển khai thi công. Ảnh: G.T

Hoàn thiện các công trình trên tuyến, xây dựng mới 01 đơn nguyên cầu Lạc Quần; tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, như đề nghị của UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 18/6/2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 ngày 12/11/2021, sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Văn bản số 49-TTr/BCS ngày 5/11/2021 về việc đề nghị cho chủ trương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 02 phường; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất như sau:

Đồng ý chủ trương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định; phạm vi mở rộng gồm toàn bộ dân số và diện tích của huyện Mỹ Lộc, 03 xã của huyện Vụ Bản (xã Tân Thành, xã Thành Lợi, xã Đại An) và 05 xã thuộc huyện Nam Trực (xã Nam Mỹ, xã Nam Toàn, xã Điền Xá, xã Hồng Quang, xã Nghĩa An).

Đồng thời, thành lập phường Nam Phong và phường Nam Vân trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Nam Phong và xã Nam Vân. Thời gian xây dựng Đề án xong trước ngày 30/6/2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thế Anh