Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB phát hành riêng lẻ cho đối tác Nhật

01/06/2022 11:36 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB phát hành riêng lẻ cho đối tác Nhật
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB phát hành riêng lẻ cho đối tác Nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) đã nhận được công văn số 3479/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của OCB.

Ngày 25/5 Ngân hàng Nhà nước đã gửi công văn cho OCB về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 58,8 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm tối đa 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động OCB (ESOP) và thêm tối đa hơn 8,8 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora) theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ OCB thông qua.

Theo phương án phát hành ESOP ngày 12/01/2022, Ngân hàng OCB phát hành 5 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng Aozora - cổ đông lớn của OCB được mua cổ phần của OCB theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đã được ĐHĐCĐ OCB thông qua.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu OCB phải có trách nhiệm về việc thực hiện phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đúng theo quy định của pháp luật. OCB phải có thông báo bằng văn bản cho các đối tượng mua cổ phần của OCB để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, OCB thực hiện ngay thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

 Đi kèm với đó là giá cổ phiếu OCB từ ngày 08/02 tới nay đều có xu hướng giảm, đỉnh điểm là ngày 16/05 giảm còn ở mức 17.300 đồng/ cổ phiếu. Giá cổ phiếu OCB hồi phục lại trong khoảng 2 tuần qua. Hiện giá cổ phiếu của OCB đang giao dịch quanh mức 20.100 đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 được tổ chức hồi cuối tháng 4, Đại hội đồng cổ đông của OCB đã thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022.

Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng OCB sẽ đạt 17.885 tỷ đồng.

Năm 2022, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Phương Thảo