Ngân hàng Quốc tế (VIB) chốt ngày trả cổ tức còn lại 5% bằng tiền mặt năm 2022

31/03/2023 14:31 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) mới công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức 5% còn lại bằng tiền mặt năm 2022 và triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 07/04, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 6/4. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% còn lại, với gần 2.107,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIB sẽ phải chi khoảng 1.053 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 5/5/2023.

Mới đây, ngày 3/3, VIB vừa thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 10/2.

Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2022 qua 2 đợt chi trả trên là 15% bằng tiền, đúng như ĐHĐCĐ Ngân hàng vừa tổ chức vào giữa tháng 3/2023.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 25 nghìn tỷ đồng

Ngoài phương thức chia cổ tức bằng tiền, đại hội VIB cũng đã thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, đồng thời phát hành 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Qua đó, Ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ mức gần 21.077 tỷ đồng lên hơn 25.368 tỷ đồng.

VIB sẽ sử dụng 3.895 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 319,9 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành hơn 421 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Đại hội VIB cũng đã thông qua các chỉ tiêu gồm lợi nhuận trước thuế dự kiến 12.200 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3% so với năm trước; tổng tài sản tăng 25% lên 428.500 tỷ đồng; dư nợ tín dụng cũng tăng trưởng 25% lên 292.500 tỷ đồng; huy động vốn tăng 26,2% lên 292.600 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 31/3, giá cổ phiếu VIB hiện đang đứng nguyên ở mức tham chiếu là 21.350 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo