10 tháng nhưng chi ngân sách mới thực hiện được 67,7%

30/10/2020 08:23 GMT+7
Tổng cục Thống kê cho hay, tăng trưởng của nền kinh tế khởi sắc trong quý III là các nhân tố tác động tích cực đến kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2020.
Ngân sách 10 tháng vẫn bội chi hơn 164 nghìn tỷ đồng dù tăng trưởng khởi sắc - Ảnh 1.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê đánh giá, dịch Covid-19 được kiểm soát trên phạm vi cả nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế từng bước trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, tăng trưởng của nền kinh tế khởi sắc trong quý III là các nhân tố tác động tích cực đến kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2020.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2020 ước tính đạt 1.018,6 nghìn tỷ đồng (bằng 67,4% dự toán năm). Trong đó, thu nội địa đạt 846,6 nghìn tỷ đồng; dầu thô 28,4 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 142,7 nghìn tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 104,1 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 141,2 nghìn tỷ đồng; thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 156,2 nghìn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 92 nghìn tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 44,5 nghìn tỷ đồng; tiền sử dụng đất 108 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2020 ước tính đạt 1.183,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 801,8 nghìn tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 288,7 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 85,4 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trong 10 tháng năm 2020, ngân sách Nhà nước bội chi 164,7 nghìn tỷ đồng.

Đ.M