Nhiệm kỳ qua, các dự án trọng điểm của Đà Nẵng đã thực hiện đến đâu?

05/03/2021 08:57 GMT+7
Nhiệm kỳ 2016-2020, HĐND TP.Đà Nẵng phê duyệt 93 dự án, trong đó đa số là dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai...

Ngày 5/3, HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa chủ trì phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 2.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã kết luận tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng đối với 288 nội dung công việc. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành 268 nội dung, còn 20 nội dung đang tiếp tục triển khai.

Cuộc họp cũng dành thời gian để xem xét các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020 của Đà Nẵng đã và đang thực hiện được đến đâu.

Theo đó, hiện nay, có 76 dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020, gồm 51 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Trong đó có 7 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các Bộ, ngành, 18 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Đến nay đã có 9 dự án và 1 dự án thành phần đã hoàn thành, 34 dự án đang được triển khai, 33 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư.

Nhiệm kỳ qua, các dự án trọng điểm của Đà Nẵng đã thực hiện đến đâu? - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (đội mũ) kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 đến nay có những chuyển biến tích cực và rõ rệt. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện các dự án chưa hoàn thành để báo cáo HĐND thành phố.

Tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án động lực, trọng điểm, mặc dù có gặp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhưng đến nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 có những chuyển biến tích cực.

Ông Minh cho hay, kết quả triển khai các dự án nhóm B đã được HĐND TP.Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đến nay gồm 93 dự án với tổng mức đầu tư 27.085 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình với tổng mức đầu tư 1.966 tỷ đồng, đang thi công 35 công trình với tổng mức đầu tư 13.387 tỷ đồng.

HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 đã phê duyệt chủ trương đầu tư 93 dự án. Hiện một số dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân như tiến độ giải phóng mặt bằng không đảm bảo, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và mưa bão trong năm 2020 nên một số công trình phải tạm dừng thi công, hồ sơ thủ tục không đảm bảo thời gian...

Liên quan đến nội dung nêu trên, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát các phương án giải tỏa trên cơ sở đồng thuận từ chính quyền đến người dân; chú trọng vai trò của đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thi công nhằm nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án. 

Đồng thời đề nghị trong thời gian đến, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ các dự án...


Lam Hàn