Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lãi quý IV giảm tới 86% do giá than tăng cao

25/01/2023 10:03 GMT+7
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với mức doanh thu chỉ giảm nhẹ 3% nhưng lợi nhuận giảm tới 86%. Công ty cho biết, lợi nhuận giảm mạnh phần lớn là do giá vốn tăng cao. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm 2022, Công ty đã hoàn thành xong chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Trong quý IV, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 2.261,9 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,42 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 18,4% về còn 3,9%.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lãi quý IV giảm tới 86% do giá than tăng cao - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV của Nhiệt điện Quảng Ninh

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,3% so với cùng kỳ, về 89,04 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 26,6%, về 31,96 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,5%, về 40,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, mặc dù trong quý IV, Công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, lợi nhuận gộp giảm mạnh khiến lợi nhuận giảm mạnh.

Nhiệt điện Quảng Ninh cũng giải trình thêm về việc sụt giảm mạnh lợi nhuận trong quý IV là do: Sản lượng điện thương phẩm trong quý IV giảm khiến cho doanh thu giảm, giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, đồng thời QTP sử dụng nhiều chủng loại than nên suất hao nhiệt tăng dẫn tới chi phí tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn vượt kế hoạch kinh doanh dù quý IV gặp bất lợi

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lãi quý IV giảm tới 86% do giá than tăng cao - Ảnh 2.

Lợi nhuận dự kiến và thực hiện từ 2020 tới nay của Nhiệt điện Quảng Ninh

Luỹ kế trong năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 10.417,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 770,37 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 436 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 24,6% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2022, QTP đã hoàn thành vượt 8,7% mục tiêu về doanh thu và vượt gần 77% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 9,7% so với đầu năm về 8.048,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 4.241,5 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.514,8 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động lớn nhất chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 361,89 tỷ đồng về 795,42 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,4%, tương ứng tăng thêm 459,7 tỷ đồng lên 2.514,8 tỷ đồng.

Phương Thảo