Những quyền lợi khi nghỉ việc có thể NLĐ chưa biết

10/11/2020 14:07 GMT+7
Khi chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ có thể được hưởng trợ cấp thôi việc do chính công ty chi trả. Để được hưởng khoản trợ cấp này, NLĐ cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định.

NLĐ được hưởng trợ cấp thôi việc do công ty chi trả

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Việc làm năm 2013 thì khi nghỉ việc, NLĐ được huởg trợ cấp thôi việc cụ thể:

Thứ nhất, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ có thể được hưởng trợ cấp thôi việc do chính công ty chi trả. Để được hưởng khoản trợ cấp này, NLĐ cần đáp ứng điều kiện sau:

1. Đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

2. Có thời gian làm việc thực tế nhiều hơn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (vì trợ cấp thôi việc được trả cho khoảng thời gian mà người lao đông làm việc thực tế ở công ty mà chưa được tham gia bảo hiểm thất nghiệp)

Những quyền lợi khi nghỉ việc có thể NLĐ chưa biết - Ảnh 1.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ có thể được hưởng trợ cấp thôi việc do chính công ty chi trả. Ảnh minh họa Internet

Thời gian làm việc thực tế bao gồm: thời gian NLĐ đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Ví dụ: NLĐ A ký hợp đồng lao động với công ty Alpha 2 năm và thử việc 2 tháng, Về nguyên tắc A chỉ được đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 2 năm theo hợp đồng lao động, còn 2 tháng thử việc thì không được đóng, Như vậy khi nghỉ việc A sẽ được công ty trả trợ cấp thôi việc cho 2 tháng thử việc. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu một NLĐ làm ở công ty mà thời gian làm việc và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì sẽ không được nhận khoản trợ cấp này.

Mức hưởng: căn cứ vào tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc (mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương- trường hợp làm từ 1 đến 6 tháng làm tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 11 tháng được làm tròn là 1 năm). Cũng với ví dụ trên, giả sử mức lương bình quân 6 tháng trước khi nghỉ việc của lao động A là 10 triệu thì A được hưởng trợ cấp là 2,5 triệu đồng (1/4 tháng tiền lương).

Trong thời hạn tối đa 1 tháng công ty có trách nhiệm trả tiền trợ cấp thôi việc cho NLĐ.

Thứ hai: lãnh trợ cấp thất nghiệp, để được nhận trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 12 tháng và phải chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật đồng thời phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng (nếu không nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và phải bảo lưu đến lần sau đủ điều kiện mới nhận được).

Về thời gian hưởng: được tính theo năm đóng bảo hiểm thất nghiệp (đóng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng trợ cấp 3 tháng, sau đó cứ đóng đủ 12 tháng thì được cộng thêm một tháng trợ cấp và tối đa không quá 12 tháng).

Mức hưởng: bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động.

Những quyền lợi khi nghỉ việc có thể NLĐ chưa biết - Ảnh 3.

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ. Ảnh minh họa

Về hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm:

1. Đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (tham khảo tại đây: Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất)

2. Sổ bảo hiểm xã hội

3. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động (có thể nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực)

Nghĩa vụ của NLĐ: hàng tháng phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm, nếu trường hợp không thông báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp của tháng không thông báo, thậm chí có thể bị chấm dứt hưởng,

Được đóng BHXH trước dù công ty nợ tiền BHXH

Điểm 3.2 khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ trách nhiệm của đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

Ngoài ra, quy định này còn dự kiến hướng xử lý trong trường hợp đơn vị chưa đóng đủ tiền bảo hiểm. Cụ thể:

Cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Có thể thấy, đây là quyền lợi chính đáng của NLĐ khi tham gia bảo hiểm.

Được trả sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của NLĐ.

Trong đó, điểm 2.12 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595 giải thích, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội là việc ghi thời gian đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên sổ BHXH của người tham gia.

Sau khi nhận được sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận thời gian tham gia, NLĐ có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, bảo hiểm thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục báo giảm BHXH khi NLĐ nghỉ việc. Chi tiết xem tại đây:

An Vũ (Tổng hợp)