Nissan Leaf 2022 ra mắt tại châu Âu, trang bị 2 tùy chọn pin

07/03/2022 10:00 GMT+7