Ông Obama chỉ trích cách phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch Covid-19

10/05/2020 10:35 GMT+7
Ông Obama chỉ trích cách phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch Covid-19
Cựu Tổng thống Mỹ Obama khẳng định phản ứng trước đợt dịch bùng phát của chính quyền Trump là một lời nhắc nhở về lý do vì sao cần có một sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Ông Obama chỉ trích cách phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch Covid-19

Lê Phương