PC1 dừng chuyển nhượng 100% vốn tại Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ

05/10/2022 12:33 GMT+7
PC1 hiện có tổng nợ phải trả là gần 13.200 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.000 tỷ nợ ngắn hạn và gần 8.200 tỷ nợ dài hạn. Trong tháng 7, PC1 thông báo quyết định đồng loạt chuyển nhượng một vài công ty con, trong đó có dự định chuyển nhượng PC1 - Đại Mỗ sang PC1 - Miền Bắc.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) đã có quyết định dừng chuyển nhượng 100% vốn góp của PC1 tại Công ty TNHH MTV Xây Lắp điện 1 - Đại Mỗ (PC1 - Đại Mỗ) cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc (PC1 - Miền Bắc) theo nghị quyết số 33/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị PC1. Theo đó, PC1 - Đại Mỗ và PC1 - Miền Bắc vẫn là 2 công ty con độc lập của PC1.

Tính tới 30/6/2022, Xây lắp Điện 1 đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ, đơn vị có địa chỉ tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện. Ngoài ra, Xây lắp Điện 1 cũng đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 – Miền Bắc, đơn vị có địa chỉ tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện.

Tập đoàn PC1 dừng chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

PC1 mới chỉ hoàn thành gần 30% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý II/2022, doanh thu thuần hợp nhất PC1 đạt 1.518 tỷ đồng, giảm tới gần 50% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt 63 tỷ đồng, giảm tới 81%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, CTCP Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.996 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 52% xuống 196 tỷ đồng.

Tập đoàn PC1 dừng chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ - Ảnh 2.

Kết quả SXKD từ 2019 đến nay của CTCP Tập đoàn PC1

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận nửa đầu năm 2022 sụt giảm mạnh, theo PC1 chủ yếu là do doanh thu hoạt động tài chính thấp hơn cùng kỳ do cùng kỳ năm trước ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng đầu tư từ công ty liên kết thành công ty con (262 tỷ đồng). Ngoài ra, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết trong 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty giảm 42,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ĐHĐCĐ 2022 vừa qua, PC1 thông qua kế hoạch doanh thu 11.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 657 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 15%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, PC1 mới chỉ hoàn thành lần lượt 27,3% và 29,8% về kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/10, giá cổ phiếu PC1 tăng 150 đồng so với phiên giao dịch liền kế (tương ứng tăng 0,5%), hiện đang ở mức 30.400 đồng/ cổ phiếu

Phương Thảo