PGBank (PGB): Trình kế hoạch lãi tăng 58%, 2 lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm

18/04/2024 19:02 GMT+7
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank; UPCoM: PGB) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 20/4/2024 tại Ninh Bình.

Lãnh đạo PGBank nhận định, năm 2024, thách thức, khó khăn phía trước vẫn còn rất lớn nhưng triển vọng nền kinh tế toàn cầu cũng đã có những góc nhìn lạc quan. Trong cuộc họp cuối năm 2023, Cục Dữ trữ liên ban Mỹ (FED) đã phát đi tín hiệu sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất sâu trong năm 2024, kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, mở ra cơ hội tăng trưởng tích cực cho kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong năm 2024 để trở thành điểm sáng của khu vực. Tăng trưởng GPD của Việt Nam năm 2024 đang đặt mục tiêu ở mục 6,0-6,5%, cổ phiếuI được kiểm soát ở mức 4,0-4,5%.

Đối với ngành ngân hàng, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế năm 2024 định hướng khoảng 15%. Ngân hàng Nhà nước định hướng tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, và các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thúc đẩy mở rộng tín dụng tiêu dùng đi đôi với an toàn, lành mạnh, góp phần hạn chế tín dụng đen.

PGBank (PGB): Trình kế hoạch lãi tăng 58%, 2 lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm- Ảnh 1.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PGBank.

Theo tài liệu, HĐQT PGBank trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 như sau: tổng tài sản đạt 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2023; dư nợ tín dụng 40.476 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2023; đầu tư tài chính 3.513 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2023; tổng huy động đạt 56.530 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2023;

Với kế hoạch trên, PGBank ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng 57,7% so với thực hiện năm 2023.

PGBank muốn tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 5/3/2024, Hội đồng quản trị PGBank thông báo kết quả phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới.

Được biết, nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán là 1.200 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của PGBank tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng.

Về phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT PGBank cho biết đang tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục liên quan để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

Tuy nhiên, PGBank cho biết, sau khi hoàn thành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dẫn đến vốn điều lệ của PGBank tại thời điểm hiện tại đã thay đổi so với Phương án tăng vốn năm 2023, điều này sẽ dẫn đến thay đổi tỷ lệ phát hành/phân phối đã được ĐHĐCĐ thông qua tạiPhương án tăng vốn năm 2023.

Vì vậy, HĐQT PGBank dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 80 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:21 (tương ứng cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu sẽ được mua 4 cổ phiếu mới).

PGBank (PGB): Trình kế hoạch lãi tăng 58%, 2 lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm- Ảnh 2.

Phương án sử dụng vốn thu được của PGBank.

Nguồn vốn 800 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu được PGBank dự kiến phân bổ cho các hoạt động gồm: Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn (200 tỷ đồng) và trung - dài hạn của khách hàng (305 tỷ đồng); Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi ngân hàng (230 tỷ đồng) và Bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định (65 tỷ đồng). Thời gian hoàn thành tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng dự kiến trong năm 2024.

Biến động nhân sự cấp cao tại PGBank

Ngày 16/4, PGBank công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của 2 nhân sự cấp cao gồm ông Nguyễn Thành Tô - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thành Lâm - Thành viên HĐQT độc lập PGBank. Theo đơn từ nhiệm, cả 2 người đều cùng từ nhiệm với lý do cá nhân.

Trước đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) PGBank cũng đã thông báo miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Hoa, và điều chuyển bà Hoa làm cố vấn Ban Tổng Giám đốc từ ngày 10/4. HĐQT PGBank cũng giao bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó chánh Văn phòng HĐQT - phụ trách Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị ngân hàng.

Hồi tháng 3, PGBank cũng thông báo bổ nhiệm cùng lúc 3 Phó Tổng Giám đốc sau khi nhiều nhân sự cấp cao xin từ nhiệm. Theo đó, ông Trần Văn Luân, Giám đốc Chi nhánh Đông Đô sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực. Ông Lê Văn Phó, Giám đốc Chi nhánh Hải Dương sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc. Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Chiến, Giám đốc Vùng phụ trách khu vực Miền Nam cũng sẽ giữ vị trí Phó Tổng giám đốc của PGBank. Tất cả các quyết định bổ nhiệm đề có thời hạn tối đa là ba năm, ngày bắt đầu có hiệu lực là 12/3/2024.

Linh Anh
Cùng chuyên mục