Phát đạt lãi ròng 1.219 tỷ đồng trong năm 2020, hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ đồng

25/01/2021 07:34 GMT+7
Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 1.412 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 720 tỷ đồng chỉ còn tăng 6% so với quý IV/2019.

Quý IV/2020, doanh thu tài chính tăng PDR giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ 101 triệu đồng lên gần 14 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 28 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm từ 55 tỷ xuống 28 tỷ đồng. 

Phát đạt lãi ròng 1.219 tỷ đồng trong năm 2020, hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính PDR

Kết thúc quý IV, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 636 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 502 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS đạt 1.218 đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu đạt 3.910 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 3.021 đồng.

Năm 2020, Bất động sản Phát Đạt đặt kế hoạch 3.789 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, Phát đạt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Phát đạt lãi ròng 1.219 tỷ đồng trong năm 2020, hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn:Báo cáo tài chính PDR

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PDR đạt gần 15.591 tỷ đồng, tăng mạnh 1.630 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm gần 600 tỷ đồng, về mức 53 tỷ đồng.

Hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu kỳ. Tập trung chủ yếu ở dự án The EverRich 2 (3.604 tỷ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội (1.451 tỷ đồng), dự án The EverRich 3 (876 tỷ đồng), dự án TTTM và căn hộ cao cấp Bình Dương (624 tỷ đồng)..

Các dự án phát sinh vào tồn kho mới như là dự án Khu du lịch Bến Thành Long Hải (1.988 tỷ đồng), dự án Khu dân cư làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (399 tỷ đồng), dự án số 1 Ngô Mây (132 tỷ đồng).

Trong năm 2020, nợ phải trả của Phát đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn 4.365 tỷ, tăng 42% so với cùng kỳ; nợ dài hạn là 6.032 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2019.
Quang Dân