Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) không đạt kế hoạch năm 2020, đặt mục tiêu "khiêm tốn" năm 2021

02/01/2021 10:14 GMT+7
Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, NTL đặt doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng, lần lượt bằng 127,8% và 94,3% thực hiện năm 2020. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ tức duy trì là 25%.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm, HoSE: NTL) vừa công bố ước tính kết quả năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, Nhà Từ Liêm ước tính doanh thu đạt 626 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước và thực hiện 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm.

Như vậy, ước tính doanh thu quý IV đạt hơn 309 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 71% so với cùng kỳ năm 2019.

Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) không hoàn thành kế hoạch năm 2020, đặt mục tiêu "khiêm tốn" năm 2021 - Ảnh 1.

Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) không hoàn thành kế hoạch năm 2020

Năm 2020, công ty cũng sẽ thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ theo kế hoạch là 25%. Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 15%. Với 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả hơn tỷ đồng trong đợt 1. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/1 và ngày thanh toán là 27/1.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, NTL đặt doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng, lần lượt bằng 127,8% và 94,3% thực hiện năm 2020. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ tức duy trì là 25%.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 11,9% lên 1.816,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.191,4 tỷ đồng, chiếm 65,6% tổng tài sản; các khoản phải thu là 268,6 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; tiền và tương đương tiền ngắn hạn là 255,3 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản.

Hiện cổ phiếu NTL giao dịch tại mức giá 25.250 đồng/cp, cao gấp đôi so với cùng đáy tháng 3 và tăng 16% trong năm 2020.


Q.D