Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy chế biến sâm và cây dược liệu

11/09/2023 10:21 GMT+7
Theo ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp giao ban ngày 29/8, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cây sâm và cây dược liệu Quảng Nam tại xã Tam Ngọc.

Ngày 11/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký công văn gửi các ngành chức năng và UBND thành phố Tam Kỳ về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cây sâm và cây dược liệu Quảng Nam tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.

 Quảng Nam thống nhất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy chế biến sâm và cây dược liệu  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong một lần kiểm tra sâm Ngọc Linh giống tại vườn sâm. Ảnh: CTV

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở KHĐT tỉnh và kèm theo biên bản họp ngày 10/8 và ngày 18/5 của các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cây sâm và cây dược liệu Quảng Nam tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.

Việc này, theo ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 29/8, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cây sâm và cây dược liệu Quảng Nam tại xã Tam Ngọc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn giao cho Sở KHĐT tỉnh chủ trì, cùng với UBND thành phố Tam Kỳ và các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định và theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

 Quảng Nam thống nhất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy chế biến sâm và cây dược liệu  - Ảnh 2.

Vườn sâm Ngọc Linh giống của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CTV

 Quảng Nam thống nhất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhà máy chế biến sâm và cây dược liệu  - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My trao sâm giống cho người dân. Ảnh: CTV

Liên quan đến cây sâm Ngọc Linh, cũng mới đây UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu cung ứng trước cho huyện Nam Trà My với số lượng 73.000 cây giống 1 năm tuổi để hỗ trợ cho nhân dân kịp thời vụ trồng sâm.

UBND huyện Nam Trà My chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh về cam kết sau khi đơn giá cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập thủ tục chuyển trả nguồn kinh phí hỗ trợ (80%), quyết toán kinh phí theo quy định; đồng thời, thực hiện thu nộp kinh phí đối ứng của nhân dân (20%) về Trung tâm Phát triển sâm Ngọc linh và Dược liệu Quảng Nam…


Trương Hồng