Quảng Nam: Có 35 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2021

16/10/2021 13:56 GMT+7
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số  5213/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021; Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, sau khi rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở, có 35 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021.

Quảng Nam: Có 35 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2021 - Ảnh 1.

ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Võ Hưng.

Được biết, năm nay tại tỉnh Quảng Nam, ngoài thực hiện theo Bộ tiêu chí quy định Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đã ban hành Quy chế đánh giá phân hạng với những yêu cầu rõ hơn, chặt chẽ hơn như: Các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, kiểm tra cơ sở. 

Quảng Nam: Có 35 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2021 - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021. Ảnh: Võ Hưng.

Đặc biệt năm 2021, Hội đồng đánh giá sẽ thực hiện đọc hồ sơ, chấm điểm được thực hiện trên máy tính để giảm thiểu số lượng hồ sơ chủ thể nộp về, thành viên Hội đồng chủ động trong đọc và nghiên cứu các hồ sơ. Từng thành viên Hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua bảng điểm Excel trên máy tính, được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

Quảng Nam: Có 35 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2021 - Ảnh 3.

Tại Quảng Nam, Chương trình OCOP được sự quan tâm đầu tư rất lớn của các cấp, ban, ngành nên phát triển rất mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: An Nhiên.

Phát biểu tại buổi đánh giá, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: “Trong những kỳ đánh giá trước hội đồng, các thành viên hội đồng, Tổ tư vấn đã làm việc rất trách nhiệm, công tâm, khoa học; trong lần đánh giá này tôi đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy tinh thần nêu trên, thực hiện theo đúng quy chế đánh giá sản phẩm đã ban hành, làm việc hết sức trách nhiệm, công tâm, khách quan, khoa học vì một chương trình OCOP Quảng Nam ngày càng phát triển, đúng với tinh thần “OCOP Quảng Nam - Chất lượng là hàng đầu”; “sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương vươn ra toàn cầu”.


Võ Hưng