Quảng Nam: Đầu tư 352 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế và làm đường

06/08/2022 11:58 GMT+7
HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương với tổng số tiền 352 tỷ đồng.

Ngày 6/8, Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án nhóm B sử dụng ngân sách địa phương gồm, đầu tư mua sắm trang thiết bị Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Dự án đường gom 2 bên Quốc lộ 1A, đoạn (Km987+625 đến Km989+479) với tổng kinh phí đầu tư 2 dự án là 352 tỷ đồng.

Quảng Nam: Đầu tư 352 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế và làm đường - Ảnh 1.

Dự án hạng mục mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam với kinh phí 144 tỷ đồng (Ảnh: T.H)

Theo đó, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, đối với dự án hạng mục mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao với kinh phí 144 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất Bệnh viện hạng I, đáp ứng các tiêu chuẩn khám chữa bệnh theo quy định, phát triển các dịch vụ y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Quảng Nam: Đầu tư 352 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế và làm đường - Ảnh 2.

Khu mới của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được xây mới trong giai đoạn sắp hoàn thành (Ảnh: T.H)

Dự án thứ 2 là đường gom 2 bên Quốc lộ 1A (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới) với chiều dài khoảng 1,85km có tổng kinh phí đầu tư 208 tỷ đồng. Dự án này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng và tạo tiền đề phát triển cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường cho khu vực cửa ngõ phía Bắc của thành phố Tam Kỳ, từng bước hoàn thành hạ tầng kỹ thuật quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Để sớm đưa 2 dự án vào triển khai, HĐND tỉnh Quảng Nam đã giao UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng, mua sắm.


Trương Hồng