Quảng Nam: Phấn đấu đến hết năm 2021 có tỷ lệ 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

22/07/2021 09:32 GMT+7
Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021 nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) lên 117 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 60%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp đánh giá Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã) là 15,96 tiêu chí/xã (tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,35 tiêu chí so với năm 2010); có 113 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Dự kiến, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Quảng Nam: Phấn đấu đến hết năm 2021 có tỷ lệ 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TH

Đối với chương trình xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu", đến nay, có 165 thôn được công nhận đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" (vượt mục tiêu đề ra 32 thôn). Có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Đại Hiệp, Duy Trinh, Duy Phước, Cẩm Thanh, Quế Phú) và 01 xã (Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020.

Quảng Nam: Phấn đấu đến hết năm 2021 có tỷ lệ 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 3.

Mô hình nông nghiệp sạch của ở Tam Kỳ đem lại hiệu quả cao. Ảnh: TH

Đến cuối năm 2020, tỉnh Quảng Nam có 206 sản phẩm OCOP của 171 chủ thể được UBND tỉnh công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 179 sản phẩm 03 sao (chiếm 86,89 %), 26 sản phẩm 04 sao (chiếm 12,62 %), 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 0,49 %).

Về công tác giải ngân nguồn vốn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết, tổng nguồn vốn từ Chương trình NTM kế hoạch năm 2021 (tính đến ngày 31/5/2021) là hơn 257,5 tỷ đồng. Đến ngày 31/5/2021, kinh phí giải ngân được hơn 4,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,7%.

Trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu có thêm ít nhất 04 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 117 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 60%. Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã) từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên. Không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình NTM năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: Xây dựng NTM là chương trình mang tính dài hơi, bền vững, phải có lộ trình, đi từ thấp lên cao, không chạy đua theo thành tích...

Quảng Nam: Phấn đấu đến hết năm 2021 có tỷ lệ 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 4.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021 nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) lên 117 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 60%. Ảnh: TH

Định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý các sở, ngành liên quan phối hợp với các địa phương tiếp tục nâng chất lượng về quy hoạch xây dựng NTM cấp xã; đưa chuyển đổi số cấp xã vào xây dựng xã NTM; quy hoạch mạng lưới điện phù hợp với quy hoạch hạ tầng xây dựng NTM; phát huy vai trò của hội phụ nữ các cấp, đoàn thanh niên trong việc nâng cao ý thức của người dân đối với cá tiêu chí mềm như môi trường, cảnh quan...; giao thông đảm bảo tính kết nối liên vùng, ưu tiên phục vụ sản xuất; đối với việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, cần tham chiếu Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT;

Ngoài ra, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, bám sát thực tế, phù hợp với từng vùng miền; thành viên đứng điểm chủ động có báo cáo gửi về cho văn phòng điều phối về công tác xây dựng NTM tại đơn vị mình phụ trách...


TH