Quảng Nam: Phủ sóng wifi và họp trực tuyến đến vùng sâu, vùng xa

22/05/2021 10:37 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tổ chức họp trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) về chuyển đổi số vào ngày 18/6. Ngoài ra, tỉnh này giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đầy đủ nội dung, số liệu báo cáo qua IOC tại cuộc họp…

Ngày 22/5, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT), các Sở, ngành liên quan về chuyển đổi số, UBND tỉnh thống nhất đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng (3G, 4G, 5G, internet cáp quang) trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa..., đảm bảo 100% các khu vực cơ quan công quyền, khu vực công cộng (trụ sở UBND, cơ sở y tế, trường học, tổ dân phố…) trên địa bàn tỉnh được phủ sóng wifi.

Quảng Nam: Phủ sóng sóng wifi và họp trực tuyến đến tận khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - Ảnh 1.

Quảng Nam triển khai phủ sóng sóng wifi đến tận khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa

Sau khi nghe báo cáo của Sở TT&TT tỉnh, ông Hồ Quang Bửu còn đề nghị các Sở, ngành tiếp tục đấy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực quản lý, hằng tuần gửi báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị về Sở TT&TT trước 10h sáng thứ Sáu; Sở TT&TT tổng hợp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh trước 15h chiều thứ Sáu hằng tuần.

Quảng Nam: Phủ sóng sóng wifi và họp trực tuyến đến tận khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, sau khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về chuyển đổi số, UBND tỉnh thống nhất đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng (3G, 4G, 5G, internet cáp quang) trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa

Bên cạnh đó, vị Phó Chủ tịch tỉnh còn yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương cập nhập thông tin và báo cáo số liệu về kinh tế - xã hội đã chuẩn hóa lên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2264; chủ động xử lý số liệu trên hệ thống IOC Quảng Nam, egov Quảng Nam để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

Quảng Nam: Phủ sóng sóng wifi và họp trực tuyến đến tận khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - Ảnh 3.

Quảng Nam: Phủ sóng sóng wifi và họp trực tuyến đến tận khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - Ảnh 4.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tổ chức họp trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) về chuyển đổi số vào ngày 18/6. Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đầy đủ nội dung, số liệu báo cáo qua IOC tại cuộc họp… - Ảnh CTV

"Đặc biệt, Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng (3G, 4G, 5G, internet cáp quang) trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa..., đảm bảo 100% các khu vực cơ quan công quyền, khu vực công cộng (trụ sở UBND, cơ sở y tế, trường học, tổ dân phố…) trên địa bàn tỉnh được phủ sóng wifi.

Các Sở, ngành, địa phương quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện cài đặt app Smart Quang Nam cho bản thân và vận động người thân, bạn bè cùng cài đặt. Đảm bảo tỉ lệ 100% cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng", ông Bửu yêu cầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn thống nhất tổ chức họp trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) về chuyển đổi số vào ngày 18/6. Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đầy đủ nội dung, số liệu báo cáo qua IOC tại cuộc họp…


Trương Hồng