Quảng Nam ra 'tối hậu thư' với chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 ở thị xã Điện Bàn

29/05/2021 07:57 GMT+7
Đến ngày 31/5/2021, Công ty Thiện Vỹ vẫn không hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 1, thì sẽ xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án đúng theo quy định.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 1 tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Dự án khu dân cư số 1 do Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Vỹ làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch 1/500 vào tháng 8/2016. Theo đó, dự án có diện tích rộng 35.773 m2 và quy mô dân số khoảng 600 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Vỹ khẩn trương hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định. Đồng thời, tích cực phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, các phòng, đơn vị địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ theo đúng cam kết; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo thị xã Điện Bàn và các đơn vị khác liên quan để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện An và các phòng liên quan tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiện Vỹ triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Quảng Nam ra 'tối hậu thư' với chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 ở thị xã Điện Bàn - Ảnh 1.

Dự án khu dân cư số 1, tại phường Điện An, Quảng Nam. Ảnh: Phước Nguyên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND thị xã Điện Bàn kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường để xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án, không để kéo dài; trường hợp nếu có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh tích cực đôn đốc Công ty Thiện Vỹ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đốivới Nhà nước. Trường hợp, Công ty Thiện Vỹ không chấp hành, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để cưỡng chế theo đúng quy định.

Ngoài ra, đến ngày 31/5/2021, Công ty Thiện Vỹ vẫn không hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước. UBND thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan phối hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phước Nguyên (Theo Nhà đầu tư)