Quảng Nam: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng

06/12/2021 15:48 GMT+7
Thu ngân sách nhà nước tại Quảng Nam năm 2021 đạt 21.154 tỷ đồng, đạt 109,3% so với dự toán; trong đó ước thực hiện thu nội địa 17.519 tỷ đồng, đạt 109,5% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5% so với dự toán.

Ngày 6/12, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm 2021 tại Quảng Nam công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục thiên tai, bão lụt, sạt lở đất,… được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đến nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ động khắc phục các thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, tại Quảng Nam về tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 60.491 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 5,04% so với cùng kỳ (năm 2020 tăng trưởng -5,5%).

Quảng Nam: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một số công trình trọng điểm tại Quảng Nam được đầu tư (Ảnh: Trương Hồng)

Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có sự phục hồi, sản xuất công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ (trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 9,1%); thương mại - dịch vụ chưa hồi phục, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 42,6 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 444 nghìn lượt khách, giảm 53,6% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 12 nghìn lượt khách, giảm 96,9%; khách trong nước đạt 431 nghìn lượt khách, giảm 23,4%. Doanh thu du lịch năm 2021 đạt 480 tỷ đồng, giảm 55,2% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 92,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Quảng Nam: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng - Ảnh 2.

Năm 2021, Quảng Nam tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 21.154 tỷ đồng (Ảnh: Văn Dũng)

Đối với nông, lâm và thuỷ sản tiếp tục duy trì với mức tăng trưởng ổn định 3,6%. Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 và vụ Hè Thu 2021 được mùa, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng xấp xỉ đạt kế hoạch năm 2021 (đạt 59,25%)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 là 30.258 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP; trong đó vốn đầu tư công năm 2021 hơn 5.015 tỷ đồng.

"Đối với thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, dự kiến vượt dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tại Quảng Nam đạt 21.154 tỷ đồng, đạt 109,3% so với dự toán; trong đó ước thực hiện thu nội địa 17.519 tỷ đồng, đạt 109,5% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5% so với dự toán", báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo, công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, về xây dựng NTM, đến nay tại Quảng Nam có 118 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 60,8%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, đến nay số hộ nghèo còn 19.279 hộ, tỷ lệ 4,45% (năm 2021 giảm 3.098 hộ so với 2.000 hộ của kế hoạch năm 2021)…

Trương Hồng