Quảng Ngãi: Khó tin khối lượng đất Công ty Lý Tuấn khai thác vượt phép tại mỏ Dông Cây Dừa

06/10/2022 11:16 GMT+7
Sau khi được cấp phép, qua kiểm tra cấp thẩm quyền đã xác định, khối lượng đất Công ty Lý Tuấn đã khai thác năm 2019 là 149.069,79 m3, vượt công suất 65,6%; năm 2020 là 298.013,9m3, vượt công suất thiết kế 231%; năm 2021 là 117.800,52 m3, vượt công suất được cấp phép là 30%.

Sáng 6/10, theo thông tin mà PV Etime thu thập, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, đã ký văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh và Sở TNMT, về hoạt động khai thác đất của Công ty Lý Tuấn, tại mỏ Dông Cây Dừa, xã Bình Nguyên.

Quảng Ngãi: Khó tin số lượng đất Công ty Lý Tuấn khai thác vượt phép tại mỏ Dông Cây Dừa  - Ảnh 1.

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn. Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin của UBND huyện Bình Sơn, qua phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, thu thập tài liệu về hoạt động mỏ đất Dông Cây Dừa của Công ty Lý Tuấn, cho thấy, tại thông báo kết luận của Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực III (số 243/TB-KVIII, ngày 06/6/2022), liên tục 3 năm liền (từ năm 2019-2021), Công ty Lý Tuấn đã khai thác vượt công suất cấp phép.

Cụ thể năm 2019, số lượng đất đã khai thác là 149.069,79 m3, vượt công suất 65,6%; năm 2020 khai thác 298.013,9m3, vượt công suất thiết kế 231%; năm 2021 là 117.800,52 m3, vượt công suất được cấp phép là 30%; chưa kể năm 2022 số lượng đất khai thác là 564.884,21 m3 (vượt tổng trữ lượng được cấp phép).

Chưa hết, mỏ đất Dông Cây Dừa mà Công ty Lý Tuấn được tỉnh cấp phép, là để phục vụ cho các công trình Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3- Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi; Đường Trì Bình – Cảng Dung Quất; Kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm thôn Mỹ Long, xã Bình Long; Khu dân cư xã Bình Thạnh. Tuy nhiên Công ty Lý Tuấn không cung cấp cho các dự án nêu trên.

Ngoài ra theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường, với công suất nêu trên là đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, như vậy Kế hoạch bảo vệ môi trường mà Công ty Lý Tuấn đã trình và được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy xác nhận trước đó, là không còn phù hợp. 

Quảng Ngãi: Khó tin số lượng đất Công ty Lý Tuấn khai thác vượt phép tại mỏ Dông Cây Dừa  - Ảnh 3.

Mỏ đất Dông Cây Dừa. Ảnh: Tới Phan.

 Từ những cơ sở đã nêu trên, UBND huyện Bình Sơn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở TNMT, tạm thời đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Lý Tuấn (theo giấy phép số 69/GP-UBND, ngày 07/11/2018) tại mỏ đất Dông Cây Dừa, xã Bình Nguyên.

Tới Phan