Quảng Ngãi: Cấm “cầm đèn chạy trước ô tô” gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

17/03/2022 09:26 GMT+7
Trong số biện pháp mà tỉnh chỉ đạo thực hiện để chấn chỉnh, xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng cơ bản trên địa bàn, đáng chú ý là yêu cầu các cấp, sở ngành không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn.

Sáng 17/3, theo thông tin mà PV Etime thu thập, sau khi có báo cáo của Sở KHĐT Quảng Ngãi, về tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số nơi vẫn còn tồn tại, cấp thẩm quyền tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh vấn đề này.

Quảng Ngãi: Cấm “cầm đèn chạy trước ô tô” gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản  - Ảnh 1.

Một dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: Nhiệt Băng.

Theo đó cùng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và văn bản liên quan mà cấp thẩm quyền đã ban hành, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho người đứng đầu các cấp, sở ngành trực thuộc nếu để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.

Không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn; rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công (tính đến ngày 31/12/2021), theo từng nguồn vốn.

Báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022, kế hoạch thanh toán số nợ đọng nói trên trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với chính quyền các địa phương có số nợ đọng xây dựng thuộc ngân sách mình quản lý, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố, phải chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ; có trách nhiệm tự cân đối kinh phí ngân sách của địa phương mình để giải quyết.

Quảng Ngãi: Cấm “cầm đèn chạy trước ô tô” gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản  - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cấp, ngành kiểm tra hiện trường 1 dự án đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng.

Xây dựng kế hoạch và lộ trình trả nợ hợp lý, phấn đấu trong 2 năm 2022-2023, giải quyết dứt điểm (nợ đọng xây dựng cơ bản); chậm nhất đến ngày 31/3/2022, báo cáo cho UBND tỉnh và 2 Sở KHĐT, Tài chính.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình, lộ trình xử lý nợ đọng của các đơn vị, chậm nhất đến ngày 15/4/2022 phải báo cáo cho UBND tỉnh.

Đồng thời (2 Sở KHĐT, Tài chính) tham mưu cho UBND tỉnh, bố trí kinh phí trả nợ quyết toán phần cơ cấu vốn tỉnh cho các dự án, khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục