Quảng Ngãi: Ngày 1/7 sẽ đưa cảng biển 250 tỷ vào vận hành thử nghiệm

04/06/2022 10:37 GMT+7
Trên cơ sở quyết định phê duyệt Đề án khai thác thử nghiệm tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ký, dự kiến vào ngày 1/7/2022, cảng này sẽ chính thức được đưa vào hoạt động thử nghiệm. Toàn cảnh cảng biển trị giá 250 tỷ đồng mà PV Etime đã ghi lại.

TOÀN CẢNH CẢNG BIỂN BẾN ĐÌNH LÝ SƠN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀO NGÀY 1/7/2022.


Nhiệt Băng