Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2019 còn gần 2.800 tỷ đồng

11/02/2020 15:10 GMT+7
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý IV/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2019 còn gần 2.800 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến hết năm 2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 2.800 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2019, theo đó số dư đến hết ngày 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng. Số dư này thấp hơn cùng kỳ năm 2018, khi tại thời điểm hết năm 2018, quỹ còn hơn 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể: đến hết Quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) Quỹ BOG âm (-) 620,643 tỷ đồng; đến hết Quý II/2019 vẫn âm (-) 499,932 tỷ đồng; đến hết Quý III/2019, Quỹ BOG bắt đầu có dư 2.019,246 tỷ đồng; đến hết quý IV/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công khai số lãi phát sinh trên số dư quỹ. Theo đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2019 là hơn 2 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý này là 8 triệu đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hàng quý, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu để người dân được biết.

Giá xăng dầu trong năm 2019 diễn biến tương đối phức tạp. Từ tháng 1 tới tháng 4/2019 giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tính trung bình trong năm 2019, giá xăng dầu đã tăng từ 5,5 – 21,8%, riêng mặt hàng mazut giảm hơn 15%.

Mức tăng của các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa thế giới thấp hơn mức tăng từ 13,95% - 37,07% của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới. Trong công tác điều hành, liên Bộ Công thương – Tài chính đã chi sử dụng Quỹ BOG liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước.

A.Vũ