Sau mỗi cuộc thanh tra, cơ quan Thuế lại đề nghị xử lý gần 1 tỷ đồng/vụ

10/04/2024 15:26 GMT+7
Trong 3 tháng đầu năm 2024, sau hơn 6.800 cuộc thanh, kiểm tra nghiệm vụ, cơ quan Thuế lại kiến nghị xử lý sau thanh kiểm tra hơn 6.000 tỷ đồng, bình quân mỗi cuộc thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế kiến nghị xử lý tài chính hơn 878 triệu đồng.

Tổng cục Thuế vừa thông báo về tình hình thu chi ngân sách ngành thuế tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024, theo đó số thu ngân sách toàn ngành ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau mỗi cuộc thanh tra, cơ quan Thuế lại đề nghị xử lý gần 1 tỷ đồng/vụ- Ảnh 1.

Tổng cục Thuế nhấn cho biết, sau hơn 6.800 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, cơ quan này kiến nghị xử lý tài chính số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, bình quân gần 1 tỷ đồng/vụ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán. 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023, còn 06/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Và 35/63 Cục Thuế tiến độ thực hiện đạt trên 30% dự toán; 10/63 Cục Thuế đạt từ 26% - 30%; còn lại 18/63 Cục Thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán). Đáng chú ý, theo Tổng cục Thuế hiện có 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý I/2024 được giao.

Về số tiền miễn giảm thuế, theo Tổng cục Thuế trong 3 tháng đầu năm 2024 số tiền thuế miễn giảm ước đạt 18.012 tỷ đồng, trong đó, giảm thuế suất thuế VAT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200 tỷ đồng; giảm mức thuế BVMT theo NQ của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Như vậy, ngân sách thất thu hơn hơn 18.000 tỷ đồng vì thuế VAT và thuế Bảo vệ Môi trường. Về công tác quản lý thuế, trong quý I/2024, cơ quan thuế đã ban hành hơn 4.400 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó số tiền kiến nghị xử lý qua thanh kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng.

Về số thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian tới cơ quan này sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế GTGT.

An Linh
Cùng chuyên mục