Sếp VietinBank: "Giờ này các cổ đông có thể đặt lệnh và mua thêm cổ phiếu CTG"

29/04/2022 13:33 GMT+7
Liên quan đến giá cổ phiếu CTG, tại đại hội đồng cổ đông VietinBank tổ chức sáng nay lãnh đạo VietinBank cho biết, giá cổ phiếu CTG hiện nay chưa phản ánh đầy đủ những lợi thế so sánh và nội lực của VietinBank.

Sáng nay (29/4), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng 15% về lợi nhuận riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản từ 5-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,8%.

Về lợi nhuận, Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 của VietinBank có thể đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Sếp VietinBank: "Giờ này các cổ đông có thể đặt lệnh và mua thêm cổ phiếu CTG" - Ảnh 1.

Nguồn: VietinBank

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành VietinBank cho hay, năm qua, ngân hàng tiếp tục tăng trưởng bền vững, chất lượng tà sản được cải thiện. Tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 14,2%. Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 11,1%, huy động vốn trên thị trường 1 hợp nhất tăng 17,3%, lợi nhuận hoàn thành kế hoạch đề ra, cơ cấu thu nhập chuyển dịch tích cực...

Để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2022, lãnh đạo VietinBank cho biết sẽ tiếp tục tăng trưởng quy mô bền vững; Tăng tỷ trọng thu ngoài lãi; Tập trung nguồn lực thu đẩy tăng trưởng nguồn vốn, chú trọng các nguồn vốn chi phí thấp; Đẩy mạnh ứng số hóa; Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản; Nâng cao hiệu quả hoạt động quả trị rủi ro; Kiểm soát tốt chi phí; Tiếp tục tăng vốn...

Riêng về việc xử lý nợ xấu, lãnh đạo VietinBank cho biết, tại VietinBank, các khoản nợ đều được phân công rõ ràng trách nhiệm xử lý, thu hồi cụ thể tới từng cá nhân, giúp công tác thu hồi, xử lý nợ xấu đạt kết quả cao.

"Cá nhân tôi và mỗi thành viên trong Ban điều hành cũng đều phải nhận xử lý các khoản nợ xấu cụ thể", ông Dũng cho biết.

Sếp VietinBank: "Giờ này các cổ đông có thể đặt lệnh và mua thêm cổ phiếu CTG" - Ảnh 2.

VietinBank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: LT)

Kế hoạch tăng vốn khủng

Năm 2022, Vietinbank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 48.057 tỷ đồng lên 53.751 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành hơn 569 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ 11,85%.

Số vốn tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của VietinBank là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 9.624 tỷ đồng. VietinBank cũng muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Số vốn tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của VietinBank là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 9.624 tỷ đồng. VietinBank cũng muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ đông có thể mua thêm cổ phiếu CTG

Liên quan đến giá cổ phiếu CTG, tại ĐHĐCĐ lãnh đạo VietinBank cho biết, giá cổ phiếu CTG hiện nay chưa phản ánh đầy đủ những lợi thế so sánh và nội lực của VietinBank.

Sáng nay 29/4, giá cổ phiếu CTG có lúc giảm hơn 1% còn 27.850 đồng/cp. So với đầu năm 2022, CTG đã giảm khoảng 18%. Vốn hóa VietinBank hiện nay là 135.500 tỷ đồng.

"Những nhà đầu tư chuyên nghiệp và thông minh có thể giờ này các cổ đông có thể đặt lệnh và mua thêm cổ phiếu CTG", ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VietinBank nói.

Cập nhật về khoản hợp tác với Manulife, thoái vốn VietinBank Leasing, Chủ tịch Trần Minh Bình thông tin, trong năm 2022, VietinBank sẽ ghi nhận khoản phí up-front theo thỏa thuận hợp tác với Manulife. VietinBank không thể công bố con số cụ thể vì thỏa thuận bảo mật nhưng Chủ tịch Trần Minh Bình đánh giá là rất tốt, sẽ được phân bổ trong 5 năm.

VietinBank hiện đứng thứ 3 về bancassurance, dự kiến năm nay sẽ đẩy doanh số bảo hiểm lên trên 1.000 tỷ đồng, khoản phí dự kiến 250 tỷ.

Ngân hàng đang tiến hành quá trình thoái vốn khỏi công ty con là Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV VietinBank Leasing. Quá trình đàm phán đòi hỏi nhiều thời gian để chúng tôi đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ cũng như đảm bảo tính hiệu quả của thương vụ.

Huyền Anh
Tags: