Sổ hộ khẩu photo công chứng có làm Căn cước công dân gắn chip được không?

22/07/2021 08:33 GMT+7
Không ít người thắc mắc, sổ hộ khẩu bị mất có thể dùng bản photo công chứng để làm Căn cước công dân gắn chip được không.

Theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA, khi có nhu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

- Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Sổ hộ khẩu photo công chứng có làm Căn cước công dân gắn chip được không? - Ảnh 1.

Nếu công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không cần xuất trình sổ hộ khẩu khi đi làm Căn cước.

- Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, nếu công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không cần xuất trình sổ hộ khẩu khi đi làm Căn cước.

Tuy nhiên, nếu chưa có thông tin thì công dân cần xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh nhân thân. Thông thường, một trong các giấy tờ thường được dùng nhất chính là sổ hộ khẩu bởi sổ này có đầy đủ thông tin cần thiết để làm Căn cước như quê quán, nơi thường trú, ngày tháng năm sinh…

Hiện nay, không có căn cứ cho rằng người dân được xuất trình bản photo công chứng của giấy tờ này thay cho bản gốc. Vì thế, người dân không thể dùng sổ hộ khẩu photo công chứng để đi làm Căn cước công dân được.

Từ ngày 01/7/2021, khi công dân làm các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì công an có trách nhiệm cập nhật vào cơ sở dữ liệu, đồng thời thu hồi sổ hộ khẩu. Vì thế, thời điểm sổ này bị thu hồi, dữ liệu của công dân cũng đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đi làm Căn cước công dân, không cần xuất trình bất cứ giấy tờ gì, trừ trường hợp thông tin cần được điều chỉnh, cập nhật.


PV