Sở hữu 65% vốn tại Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài Chính được "chia" bao nhiêu tiền trong năm 2022?

04/02/2023 19:58 GMT+7
Lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt "bốc hơi" 17% năm 2022. Cũng trong năm này, Tập đoàn đã chi trả 1.460 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông sáng lập là Bộ Tài Chính, tăng gấp 3,3 lần năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 435 tỷ đồng, giảm 35% so với kết quả thực hiện được của năm liền trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thuần bảo hiểm không đủ bù đắp chi phí bồi thường và chi phí khác.

Cụ thể, trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu bảo hiểm thuần trong quý IV/2022 của BVH tăng 11%, đạt hơn 10.588 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 15%, với hơn 10.998 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cao hơn doanh thu bảo hiểm thuần, khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lỗ thêm 396 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức lỗ gần 410 tỷ đồng trong kỳ này.

Sở hữu 65% vốn tại Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài Chính được "chia" bao nhiêu tiền trong năm 2022? - Ảnh 1.

Lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt "bốc hơi" 17% năm 2022.

Trong kỳ, lợi nhuận đầu tư tài chính mang về 2.140 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ), do doanh thu tại mảng này tăng 15% lên 2.661 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh 57,7% so với cùng kỳ lên 521,2 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của BVH giảm tới 80%, chỉ mang về 103 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận đầu tư tài chính tăng gần 3% lên 8.080 tỷ đồng. Kết quả, BVH báo lãi trước thuế giảm 17%, xuống còn hơn 1.988 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của tập đoàn Bảo Việt đạt 201.610 tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 5.354 tỷ đồng xuống còn 2.206 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn tăng xấp xỉ 25% lên 102.406 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của BVH tại ngày 31/12/2022 đạt 21.291 tỷ đồng, giảm 4%. Trong đó, vốn góp của cổ đông đạt 7.423 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt, hiện Bộ Tài chính đang nắm giữ 482,5 triệu cổ phần (tỷ lệ sở hữu là 65%); Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo nắm giữ 164 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,09%). Ngoài ra, còn có hơn 22 triệu cổ phần trong tay SCIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,98%.

Với cơ cấu như trên, trong năm 2022, BVH đã chi trả 1.460 tỷ đồng cho cổ đông sáng lập là Bộ Tài chính, trong năm 2021 cổ tức đã trả cho Bộ này là 433 tỷ đồng. Cổ tức đã trả cho SCIC là 67 tỷ đồng, tăng so với con số gần 20 tỷ đồng của năm 2021.

Huyền Anh