Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá

19/09/2023 15:58 GMT+7
Dù đã yêu cầu nhưng đến thời điểm này, các chủ mỏ cát trúng đấu giá và được cấp phép của 3 Công ty Vương Thắng, Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi và Công ty T&H Gia Lai, vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ và gửi, để Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, công bố giá cát bán.

Chiều 19/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được đề nghị công bố giá cát dùng trong xây dựng của 3 đơn vị, gồm Công ty CP Đầu tư Phát triển (gọi tắt Công ty) Khoáng sản Quảng Ngãi; Công ty TNHH Xây dựng Vương Thắng và Công ty TNHH MTV T&H Gia Lai.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 1.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 4/9/2023, UBND tỉnh có văn bản (số 421/TB-UBND), bỏ danh mục cát làm vật liệu xây dựng thuộc diện phải kê khai giá.

Tuy nhiên thực hiện ủy quyền công bố thông tin giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 1541/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022) và trên cơ sở văn bản đã ban hành (số 417/SXD-CL&VL ngày 21/3/2022) của Sở Xây dựng, về việc tham gia công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể tại điểm 3, Mục IV văn bản của Sở Xây dựng (số 417/SXD-CL&VL, ngày 21/3/2022), có lưu ý, Các vật liệu, sản phẩm có giá đề nghị cao hơn so với mặt bằng của các sản phẩm dùng loại (kích thước, tiêu chuẩn, công dụng…) mà không có thuyết minh, lý do phù hợp thì sẽ được kiểm tra, rà soát và tạm thời chưa được Sở Xây dựng đăng công bố giá trong quý, tháng đề nghị công bố giá.

Từ các cơ sở đã nêu và tại thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát (Công ty Quốc Tiến, Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi; Công ty Vương Thắng và Công ty T&H Gia Lai), đã gửi niêm yết giá đề nghị Sở Xây dựng công bố giá cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó giá (chưa tính thuế VAT) của Công ty Quốc Tiến là 181.858 đồng/m3; Công ty Vương Thắng là 313.636 đồng/m3; Công ty T&H Gia Lai 318.182 đồng/m3 và Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi 324.159 đồng/m3.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 3.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 4.

Mỏ cát của Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

So với giá niêm yết của Công ty Quốc Tiến, thì giá của 3 Công ty chủ mỏ còn lại, cao hơn từ 1,72 – 1,78 lần/m3 cát. Vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tạm thời chưa đăng công bố giá cát của 3 Công ty này; đồng thời sẽ kiểm tra, rà soát trước khi đăng công bố.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 5.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 6.

Hoạt động khai thác tại mỏ cát của Công ty T&H Gia Lai. Ảnh: Công Hoàng.

Để thực hiện kiểm tra, rà soát đơn giá cát của 3 Công ty nêu trên (Công ty Vương Thắng; Công ty T&H Gia Lai và Công ty Khoáng sản Quảng Ngãi), làm cơ sở đăng công bố giá cát và theo dõi tình hình biến động giá cát (tăng hoặc giảm) trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 7.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 8.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi hối thúc 3 chủ mỏ cát hoàn thiện thủ tục để công bố giá - Ảnh 9.

Khai thác cát tại mỏ huyện Nghĩa Hành của Công ty Vương Thắng. Ảnh: Công Hoàng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, các Công ty (Vương Thắng, T&H Gia Lai và Khoáng sản Quảng Ngãi) bổ sung bảng phân tích chi phí cấu thành giá cát;  riêng Công ty T&H Gia Lai, bổ sung thêm giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2023.

Công Hoàng