Bảo hiểm Bưu điện bị "réo" tên vì kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng

27/03/2023 16:05 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng. Với hành vi này, PTI bị xử phạt hành chính, với mức phạt hơn 210 triệu đồng.

Thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Bảo hiểm Bưu điện - PTI) cho biết, Công ty này đã nhận được Quyết định số 13760/QĐ-CTHN-TTKT8-XPVPHC của Cục thuế TP Hà Nội ngày 22/3/2023 về xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Cụ thể, theo Quyết định này Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) có địa chỉ tại số 95 Phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính đó là kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng theo Công văn số 174/KTNN-TH ngày 10/06/2019 của Kiểm toán Nhà nước, trong đó Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 989,4 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 60,6 triệu đồng.

Với hành vi này, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bị xử phạt hành chính, với mức phạt hơn 210 triệu đồng.

Bảo hiểm Bưu điện lại bị "réo" tên vì kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong vòng 4 tháng, Bảo hiểm Bưu điện đã có tới 2 lần bị Cục thuế "réo" tên vì vi phạm hành chính thuế, với số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp lên tới hàng tỷ đồng.

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện phải nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu năm 2018 là hơn 60,6 triệu đồng và thuế GTGT thiếu năm 2018 là hơn 989,4 triệu đồng.

Ngoài ra, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế hơn 63 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nộp đủ tiền vào NSNN (Đơn vị đã nộp tiền thuế TNDN tăng thu hơn 60,6 triệu đồng ngày 13/08/2019, nộp tiền thuế GTGT tăng thu hơn 989,4 triệu đồng ngày 12/9/2019).

Như vậy, tổng số tiền thuế tăng thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1,323 tỷ đồng. Sau khi bù trừ với số tiền thuế GTGT, TNDN đã nộp thì Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện phải nộp tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 273 triệu đồng, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Đây không phải là lần đâu tiên Bảo hiểm Bưu điện bị Cục thuế TP Hà Nội "réo" tên. Trước đó, theo công bố thông tin bất thường vào đầu tháng 11/2022, doanh nghiệp này cũng đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, về thuế GTGT, Bảo hiểm Bưu điện đã xuất sai thuế suất, xuất chậm hóa đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hóa đơn mua vào của doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Công ty đã hạch toán không đúng quy định chi phí hóa đơn mua vào giá vốn, các khoản chi phí không có đủ hồ sơ hóa đơn theo quy định.

Đối với thuế TNCN, Công ty đã tăng thuế TNCN đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán không đúng cho đơn vị, khấu trừ thiếu thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai tỷ lệ thuế phải nộp.

Theo Quyết định này, tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp là hơn 4,3 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong 4 tháng, Bảo hiểm Bưu điện đã có tới 2 lần bị Cục thuế "réo" tên vì vi phạm hành chính thuế, với số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp lên tới hàng tỷ đồng.

Bảo hiểm Bưu điện lại bị "réo" tên vì kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: PTI

Trong một diễn biến khác, mới đây Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã thông báo về ngày đăng ký cuối để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/04/2023; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023. Nội dung đại hội chưa được doanh nghiệp tiết lộ.

Về hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ghi nhận doanh thu thuần năm 2022 hơn 5.150 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi phí trong kỳ tăng từ 4.862 tỷ đồng lên gần 5.684 tỷ đồng, tăng tới 17%. Kết quả, Bảo hiểm Bưu điện lỗ trước thuế 351 tỷ đồng và hơn 352 tỷ đồng lỗ sau thuế năm 2022. Trong khi năm 2021, lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp lần lượt là 328 tỷ đồng và hơn 257 tỷ đồng.


H.Anh