Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức 8% bằng tiền vào ngày 10/11

08/10/2020 11:15 GMT+7
Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức 8% bằng tiền vào ngày 10/11
Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông BVH để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2019 là ngày 21/10/2020

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) đã có nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/10/2020. Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức 10/11/2020.

Với mức 8%, BVH sẽ chi ra gần 594 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức, tương ứng 54,77% lợi nhuận sau thuế năm 2019 của BVH.

Năm 2020, Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.488 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty mẹ Tập  đoàn Bảo Việt đạt 470 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, kết quả kinh doanh công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thu cổ tức, lợi nhuận được chia có sự giàm nhẹ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng tới các doanh nghiệp.

Thanh Giang