Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị phạt gần nửa tỷ vì vi phạm công bố thông tin

24/10/2021 07:39 GMT+7
Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt gần nửa tỷ vì liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tân Mai với tổng tiền phạt 475 triệu đồng.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Tân Mai bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Ngày 7/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị phạt gần nửa tỷ vì vi phạm công bố thông tin - Ảnh 1.

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị phạt gần nửa tỷ vì vi phạm công bố thông tin

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Cụ thể, tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN, nhưng công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

Tính chung cả 2 lần, tổng số tiền Tân Mai phải nộp phạt lên đến 475 triệu đồng.

Tập đoàn Tân Mai hiện do đại gia Lê Thành làm Chủ tịch HĐQT. Cơ cấu vốn của Tập đoàn Tân Mai: Ông Lê Thành sở hữu 61,47%, Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 22,73%; Nhà xuất bản Giáo dục nắm giữ 8,1% và cổ đông khác nắm giữ 7,43%.

Năm 2018, Tân Mai Group lỗ gần 12 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 300 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

Khoản lỗ lũy kế giảm đáng kể khi trong năm 2017 doanh nghiệp này ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường hơn 400 tỷ đồng từ việc miễn giảm lãi vay và chuyển nhượng dự án bất động sản.

Trong năm 2019, Tân Mai Group lỗ trước thuế hơn 15 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 12,5 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, Tân Mai Group nợ hơn 7.840 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ 890 tỷ đồng.


An Vũ