Thái Nguyên: Thêm 14 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp năm 2021

26/03/2021 20:24 GMT+7
Từ đầu năm đến nay đã có 14 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 10 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI).

Đến thời điểm này, các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 250 dự án đầu tư. Trong đó có 160 dự án đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất chiếm trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay đã có 14 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các KCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 10 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng số vốn đăng ký trên 347,2 triệu USD và 643,417 tỷ đồng.

Thái Nguyên: Thêm 14 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp năm 2021 - Ảnh 1.

Hiện nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Sông Công 2 để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước (Ảnh: N.N)

Như vậy, lũy kế đến thời điểm này, các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 250 dự án đầu tư. Trong đó, 123 dự án FDI; 127 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký 8.786.181 tỷ USD và 16.140.457 tỷ đồng. Trong số 250 dự án được cấp phép đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, đến nay, đã có 160 dự án đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất chiếm trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Để tiếp tục thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn, thời gian tới Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tiết giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tập trung tháo gỡ, giải quyết và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Thanh