Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

28/12/2020 15:42 GMT+7
Thủ tướng ký Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo Quyết định của Thủ tướng, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng ký quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế của Sở GDCK Việt Nam là: Vietnam Exchange; Tên viết tắt: VNX;  Trụ sở chính tại Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở GDCK Việt Nam bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở GDCK Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP.HCM bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

Một điểm đáng chú ý trong quyết định của Thủ tướng là phân công nhiệm vụ chính của 2 Sở giao dịch HNX và HoSE.

Trong đó, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành TTCK Phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Trong khi đó, HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, 2 sở HoSE và HNX sẽ có các nhiệm vụ khác như như giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; Giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết; Đầu tư, triển khai phát triển hệ thống công nghệ, phát triển sản phẩm mới theo nhiệm vụ được giao; Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật; Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; Báo cáo Sở GDCK Việt Nam, kiến nghị UBCKNN xử lý các hành vi vi phạm giao dịch…

Ngọc Vy (VTCNews)