Thanh tra việc quản lí, sử dụng đất tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

06/06/2020 06:54 GMT+7
Ngày 5/6, Phó chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Lương Công Tuấn cho biết vừa công bố quyết định thanh tra việc quản lí, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Theo ông Lương Công Tuấn, Phó chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, "Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản , sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng" thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-TTTP (do Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng ký ngày 25/5/2020).

Thanh tra việc quản lí, sử dụng đất tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Ảnh: HC).

Quyết định 46/QĐ-TTTP được công bố tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng ngày 2/6 với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc sở; Sở Xây dựng và Trung tâm Quản khai thác nhà Đà Nẵng; Sở Tài chính.

Theo quyết định trên, trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Thanh tra 2, Thanh tra TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản , sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Ông Lương Công Tuấn cho hay, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Lãnh đạo Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu đoàn thanh tra tiến hành theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra, qui chế hoạt động của đoàn thanh tra cũng như các qui định khác của pháp luật về thanh tra.

“Lãnh đạo Thanh tra TP Đà Nẵng cũng yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện đúng qui chế phát ngôn và qui định bảo vệ bí mật; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do đối tượng và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp và quản sử dụng theo đúng qui định của pháp luật!”, ông Lương Công Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Lương Công Tuấn, ngoài Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Thanh tra TP Đà Nẵng chưa có kế hoạch được Chủ tịch UBND TP phê duyệt để trong năm 2020 tiến hành thanh tra thêm đơn vị nào khác trên địa bàn với cùng nội dung “thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản , sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa”.

Theo Hải Châu/Infonet