Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

31/10/2020 09:48 GMT+7
Để quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ được thuận tiện và dễ dàng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết nhất về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay.

Trường hợp gộp sổ bảo hiểm xã hội

Vấn đề sử dụng sổ bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung Điều 46 Quyết định 595/QĐ-bảo hiểm xã hội như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu…

Như vậy, đối với người đang có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên cần làm thủ tục gộp sổ để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và cơ quan bảo hiểm xã hội thuận tiện trong việc quản lý, ghi nhận quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất - Ảnh 1.

Đối với người đang có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên cần làm thủ tục gộp sổ để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và cơ quan bảo hiểm xã hội thuận tiện trong việc quản lý, ghi nhận quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.


Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội

Khi gộp sổ bảo hiểm, người lao động sẽ bị thu hồi lại các sổ bảo hiểm cũ và được cấp lại sổ bảo hiểm mới nên khi muốn gộp sổ bảo hiểm, người lao động phải nộp hồ sơ giống như khi xin cấp lại sổ bảo hiểm. Hồ sơ gồm có:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm của người lao động.

– Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị rách, hỏng.

Ngoài ra, người lao động cần chuẩn bị thêm bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của mình như: CMND, CCCD, Hộ chiếu

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Người lao động cần nộp bộ hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đã dừng đóng bảo hiểm xã hội thì bạn nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cuối cùng nơi bạn tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-bảo hiểm xã hội năm 2017 và khoản 3 Điều 99 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động.

Trong trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội cần xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở các tỉnh khác hoặc nơi người lao động có thời gian làm việc thì thời gian cấp lại sổ bảo hiểm không quá 45 ngày và khi đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản cho người lao động.

A.Vũ