Thủ tướng yêu cầu không đầu tư cao tốc 2 làn xe, vừa làm vừa kiểm toán

16/02/2023 07:31 GMT+7
Thủ tướng yêu cầu quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tối thiểu 4 làn xe ô tô, không đầu tư cao tốc 2 làn xe; đồng thời vừa làm vừa kiểm toán để chống lợi ích nhóm, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu vừa làm vừa kiểm toán chống lợi ích nhóm

Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó phấn đấu hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào năm 2025.

Đến năm 2021, cả nước mới đầu tư được 1.000 km đường bộ cao tốc, đến năm 2025 cần phải hoàn thành gấp đôi khối lượng của giai đoạn qua.

Thi công đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng trên địa bàn huyên Bắc Tân Uyên. Ảnh: Trần Khánh

Thi công đường cao tốc

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm rất lớn, toàn hệ thống chính trị cần phải nhận thức và quyết tâm hành động để thực hiện thành công nhiệm vụ này. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải làm tốt, chịu trách nhiệm toàn diện quy định pháp luật và trước cơ quan chủ quản.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan bộ ngành, địa phương không chia nhỏ gói thầu ; xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện để lựa chọn nhà thầu phù hợp với thực tế và quy định pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật để lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, uy tín, kinh nghiệm quản lý dự án quy mô lớn, có năng lực vận hành và triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích để thu hút được tối đa nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (nhà nước không thể có đủ nguồn lực để đầu tư được tất cả cơ sở hạ tầng). Thủ tướng giao các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan phải có trách nhiệm hướng dẫn, thúc đẩy trên cơ sở bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, chia sẻ rủi ro hợp lý giữa các bên.

Các địa phương phải chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, "ỉ lại" trung ương; không đầu tư dàn trải; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt điểm việc đó; tập trung đầu tư các đường kết nối với đường cao tốc tạo không gian phát triển mới (khu công nghiệp, khu chế xuất, dịch vụ, đô thị...)

Thủ tướng yêu cầu quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe ô tô, đủ làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80- 100km/h; không đầu tư cao tốc quy mô hạn chế 2 làn xe, gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng.

Người đứng Chính phủ yêu cầu xây dựng đường bộ cao tốc phải bảo đảm chất lượng; tiến độ, an toàn, kỹ thuật, môi trường, sinh thái; không được đội vốn bất hợp lý và đặc biệt là chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm và đi đôi chăm lo đời sống, an sinh xã hội người lao động, nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các dự án vừa làm vừa kiểm toán, kiểm tra thông qua các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương để chủ động phòng ngừa và chống sai phạm trong quá trình triển khai các dự án.

An Linh