Thừa Thiên Huế: Cấp mới 25 dự án với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng

07/12/2023 20:35 GMT+7
Ngày 7/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến tháng 11/2023, tỉnh đã cấp mới 25 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 9.374,1 tỷ đồng. Trong số 25 dự án cấp mới này có 8 dự án FDI với vốn đăng ký 134,8 triệu USD, tương đương 3.219 tỷ đồng.

Cụ thể, trong địa bàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có 11 dự án đầu tư được cấp mới với vốn đăng ký 4.084,4 tỷ đồng. Tại địa bàn này có 4 dự án được điều chỉnh tăng vốn và 1 dự án được điều chỉnh giảm vốn, tổng số vốn tăng thêm của các dự án sau khi điều chỉnh là 1.842,1 tỷ đồng; có 5 dự án bị thu hồi với số vốn đăng ký 2.173,6 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế: Cấp mới 25 dự án với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Khu vực ngoài địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh có 14 dự án được cấp mới với vốn đăng ký 5.289,7 tỷ đồng. Khu vực này có 4 dự án được điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng thêm 356 tỷ đồng; có 8 dự án chấm dứt hoạt động với số vốn đăng ký 182 tỷ đồng.

Ngoài các dự án được cấp mới, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 6.246 tỷ đồng. Trong số này có một số dự án lớn như: Bệnh viện Quốc tế Huế (tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương) với tổng vốn đăng ký 817 tỷ đồng; Khu đô thị sinh thái tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) với tổng vốn đăng ký 4.316 tỷ đồng...

Thừa Thiên Huế đã tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh. Đến nay, trong số các dự án chậm tiến độ thuộc diện ra soát có 17 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 1 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã chấm dứt hoạt động 35 dự án/79 dự án thuộc diện rà soát, giám sát.

Trong 35 dự án đã chấm dứt hoạt động, đã có 10 dự án được cấp lại cho các nhà đầu tư để thực hiện, 4 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện....


Trần Hòe
Cùng chuyên mục