Tiền ít, thủ tục rườm rà khiến doanh nghiệp không mặn mà với chính sách hỗ trợ

29/10/2020 15:05 GMT+7
Sau 2 năm thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 39) quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), kết quả còn nhiều hạn chế và chưa thực sự hiệu quả như kỳ vọng.
Tiền ít, thủ tục rườm rà khiến doanh nghiệp không mặn mà với chính sách hỗ trợ - Ảnh 1.

Đó là nhận xét của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hệ thống văn bản hướng dẫn còn chậm, một số nội dung được quy định tại Nghị định 39 nhưng chưa được triển khai trong thực tế.

Nghị định 39 chưa có quy định cụ thể về cơ chế cung cấp thông tin giữa Cổng thông tin DNNVV quốc gia và các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan khác, dẫn đến chưa có sự liên kết, kết nối nào giữa các kênh thông tin này.

Đồng thời, nguồn lực để xây dựng, nâng cấp, vận hành Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, cơ sở dữ liệu về DNNVV và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương cũng chưa được ngân sách nhà nước được đảm bảo dẫn đến chất lượng thông tin được cung cấp từ các kênh này chưa hiệu quả.

Cùng với đó, một số quy định hỗ trợ tại Nghị định 39 chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích DNNVV, một số nội dung hỗ trợ trọng tâm chưa xác định định mức hỗ trợ gây khó khăn cho địa phương triển khai.

Mức hỗ trợ DNNVV sử dụng dịch vụ tư vấn như quy định tại Nghị định 39 còn thấp, chưa đủ hấp dẫn doanh nghiệp, chưa tiệm cận được với mức giá tư vấn trên thị trường.

Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, việc nhà nước chỉ đưa ra mức hỗ trợ từ 3, 5 và 10 triệu đồng tương ứng với quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Đồng thời, DNNVV e ngại việc phải tiến hành nhiều quy trình, thủ tục, trong khi mức hỗ trợ không đủ để khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận các hỗ trợ này.

Một trong những nội dung tại Dự thảo là về việc hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ chưa được quy định cụ thể tại Nghị định dẫn tới các DNNVV do phụ nữ làm chủ chưa nhận được các hỗ trợ đặc thù.

Luật Hỗ trợ DNNVV đưa ra nguyên tắc hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ nhưng Nghị định 39 mới chỉ có quy định về hỗ trợ học viên đến từ DNNVV do phụ nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khoá đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh. 

Tiền ít, thủ tục rườm rà khiến doanh nghiệp không mặn mà với chính sách hỗ trợ - Ảnh 3.

Nhiều đơn vị phản ánh cần bổ sung một số hỗ trợ đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, từ đó góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đồng thời là cơ sở để các tổ chức hiệp hội có thể triển khai các chính sách hỗ trợ cho hội viên và huy động các nguồn lực quốc tế cho hoạt động hỗ trợ này.

Tại Dự thảo, nội dung hạn chế trong việc bố trí nguồn lực để triển khai chính sách hỗ trợ cũng được đưa ra lấy ý kiến. Ở cấp địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV còn hạn chế so với nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp. 

Một số địa phương chỉ cân đối đáp ứng được khoảng 10-15% nhu cầu theo kế hoạch, Đề án đã phê duyệt. Trong khi đó, nguồn lực trung ương cũng chưa bố trí được để tập trung vào triển khai một số chương trình, chính sách trọng tâm.

Đức Minh