Toàn cảnh mỏ cát đấu giá trúng 380 tỷ đồng trên sông Trà Khúc

17/02/2023 07:16 GMT+7
Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi vừa được cấp quyền khai thác. Mỏ có diện tích hơn 53,4 ha, trữ lượng khai thác theo dự báo khoảng 3,4 triệu m3, số lượng khai thác khoảng 350.000m3/năm, thời gian khai thác 10 năm. Giá đấu trúng lên đến 380 tỷ đồng...

VIDEO TOÀN CẢNH MỎ CÁT TRÚNG ĐẤU GIÁ 380 TỶ ĐỒNG THEO TÀI NGUYÊN DỰ BÁO TRÊN SÔNG TRÀ KHÚC.Công Xuân