TPBank: Chuẩn bị chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

08/06/2021 09:15 GMT+7
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB, TPBank) đã thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, TPBank sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau khi phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ được nâng lên mức 11.716 tỷ đồng, từ mức 10.716 tỷ đồng hiện nay. Giá chào bbán không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoạc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank sẽ đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn; và bổ sung vốn hoạt động cho TPB.

Năm 2021, TPB đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT 25%, tổng huy động tăng 20% và lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, tăng 32%. Kế hoạch kinh doanh xây dựng trên cơ sở vốn điều lệ 11.717 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2021, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng 41%, lên mức hơn 1.422 tỷ đồng và hơn 1.138 tỷ đồng.

Tính cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 216.153 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng 124.387 tỷ đồng, tăng 3,7%. Quy mô tiền gửi khách hàng đạt 120.037 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 3, tổng nợ xấu tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên 1.484 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 21% và nợ có khả năng mất vốn tăng 8%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng nhẹ lên mức 1,19% từ mức 1,18% hồi đầu năm.

Q. Nguyễn