TT-Huế: Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ Đông Ba và 18 chợ khác

29/03/2021 08:20 GMT+7
Việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ Đông Ba và các chợ ở Thừa Thiên Huế nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ, bảo nguồn thu ngân sách nhà nước…

Ngày 29/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch số 109/KH-UBND chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

TT-Huế: Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ Đông Ba và 18 chợ khác  - Ảnh 1.

Chợ Đông Ba và 18 chợ khác ở Thừa Thiên Huế sẽ được chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 19 chợ trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý. Tại TP.Huế có 6 chợ nằm trong diện chuyển đổi mô hình quản lý, gồm Đông Ba (phường Phú Hòa), Trường An (phường Trường An), Cống (phường Xuân Phú), Bến Ngự (phường Vĩnh Ninh), Tây Lộc (phường Tây Lộc), An Hòa (phường An Hòa).

Tại thị xã Hương Trà có chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ); huyện Phong Điền có chợ An Lỗ (xã Phong Hiền) và chợ Phò Trạch (thị trấn Phong Điền); huyện Quảng Điền có chợ Trung tâm Quảng Điền (thị trấn Sịa), chợ Tây Thành (xã Quảng Thành) và chợ Trung tâm Quảng Thái (xã Quảng Thái); huyện Phú Vang có chợ Trung tâm Phú Đa (thị trấn Phú Đa), chợ Thuận An (thị trấn Thuận An) và chợ Nọ (xã Phú Dương); huyện Phú Lộc có chợ Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ); huyện A Lưới có chợ Trung tâm A Lưới (thị trấn A Lưới); huyện Nam Đông có chợ Khe Tre (thị trấn Khe Tre) và chợ Nam Đông (xã Hương Xuân).


Trần Hòe
Cùng chuyên mục