TT-Huế: Tập trung đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động hồi hương do dịch Covid-19

04/02/2022 13:00 GMT+7
Thừa Thiên Huế tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động hồi hương từ các tỉnh, thành khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình việc làm năm 2022 với mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 16.300 lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Thừa Thiên Huế sẽ giải quyết việc làm cho 12.300 lao động thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết việc làm cho 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác; đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thừa Thiên Huế phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2022 đạt 68%; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến cuối năm 2022 giảm còn 25,6 %.

TT-Huế: Tập trung đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động hồi hương do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động Thừa Thiên Huế hồi hương từ vùng dịch Covid-19. Ảnh: V.T.

Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhiều nhóm giải pháp thực hiện chương trình việc làm ở tỉnh. Tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm và hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động hồi hương từ các tỉnh, thành khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế 95.365 lao động làm việc ở ngoại tỉnh. Trong đó, tại 18 tỉnh, thành phía Nam là 56.021 người, riêng TP.HCM là 50.566 người. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có hàng chục nghìn lao động Thừa Thiên Huế làm việc ở ngoại tỉnh hồi hương. 


Trần Hòe